Trường Trung cấp Y tế Quảng Bình http://www.ytequangbinh.edu.vn

QUYẾT ĐỊNH MIỄN THI TỐT NGHIỆP MÔN GIÁO DỤC CHÍNH TRỊ 05 LỚP Y SỸ K1 VÀ LỚP DƯỢC SỸ K1 HỆ 1.5 NĂM; DANH SÁCH 29 HỌC SINH KHÔNG ĐƯỢC MIỄN THI
23.10.2017


Tải Quyết định Miễn thi tốt nghiệp Giáo dục chính trị Tại đây

Tải danh sách học sinh 05 lớp Y sỹ K1 không được miễn thi Tại đây

Tải danh sách học sinh lớp Dược sỹ K1 hệ 1.5 năm không được miễn thi Tại đâyURL của bản tin này::http://www.ytequangbinh.edu.vn/modules.php?name=News&op=viewst&sid=856

© Trường Trung cấp Y tế Quảng Bình contact: admin@mail.com